Arhiva Rudi Schneider

Magia şi magicianul

S-a repetat oare îndeajuns? Magia este la fel de veche ca şi hominizarea bipedului. Spre deosebire de religie, care implică umilinţa, implorarea, rugăciunea şi acţiunea graţiei, magia este un ansamblu de tehnici ce vizează, pentru operator, să supună forţele oculte sau supranaturale prin tranzacţii. Demon, zeu sau forţă impersonală – totul se petrece ca şi cum omul ar negocia cu puterea magică. Dând şi primind …

Forţa psihică

Printre marii mediumi cu efecte fizice, care au atras atenţia publicului între 1850 şi 1930, sunt citaţi cel mai des Eusapia Paladino (1854-1918), Franek Kluski (1874-1944), Jean Guzik (1876-1928), Rudi Schneider (1908-1957), dar Daniel Dunglas Home (1833-1886) face obiectul primelor investigaţii „ştiinţifice” ale tinerei parapsihologii. El a devenit celebru prin levitaţiile sale şi prin aparenta sa incombustibilitate. El i-apermis chiar lui Sir William Crookes să-i …

Transă – stare psihofiziologică puţin cunoscută

Transa constituie o stare psihofiziologică puţin cunoscută, pentru că ea nu a fost studiată cu subtilitate nici de ştiinţele ortodoxe, nici de parapsihologie. Şi totuşi, transa provoacă sau însoţeşte adesea emergenţa paranormalului. Ea se caracterizează printr-o pierdere mai mult sau mai puţin totală a conştiinţei treze şi prin diverse simptome obiective: accelerarea sau încetinirea pulsului, răcirea mâinilor sau picioarelor, insensibilitatea la durere sau hiperestezie (exagerarea …

Despre mediumnitate şi mediumi

Mediumii prezintă un profil psihofiziologic specific. După ce am putea recunoaşte un subiect „psi” ale cărui facultăţi nu s-au manifestat încă? La unii dintre ei, antropologii fiziologişti au observat semne de degenerescenţă, anomalii de ordin genetic; alţii, arhaisme filo-genetice. Chiar şi Freud, a cărui operă nu este cea a unui specialist în antropologia fizică, vedea în telepatie „modul de acţiune arhaic” prin care indivizii reuşeau …