Consecinţele tulburărilor instrumentale în activitatea de învăţare (1)

Procesul educaţional, conceput ca o educaţie globală, include formarea şi perfecţionarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice, “ trunchiul comun” ce asigură achiziţia conceptelor fundamentale necesare activităţilor elementare de scris-citit-calcul.

În contextul psihologiei contemporane, Haim (1963), bazăndu-se pe principiile holistice, defineşte pentru prima oară “ instrumentele” ca fiind “ ansamblul datelor neurobiologice ce intervin în adaptarea la mediul material prin intermediul motricităţii şi la nivel uman prin intermediul limbajului”.

Mai târziu, De Ajuriaguerra, bazându-se pe această definiţie, încearcă o inventariere a tulburărilor instrumentale, incluzând aici tulburările prezente la nivelul sistemului de conduite şi structuri perceptiv-motrice (tulburări de schemă corporală şi de lateralizare, tulburări perceptiv-motrice de orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală).

În concepţia lui H. Wallon, G.W. Allport şi J. Piaget, schema corporală este un element de bază, indispensabil formării personalităţii copilului. Relaţia subiect-mediu înconjurător poate fi influenţatş de orice perturbare apărută în schema corporală cu repercursiuni pe triplu plan: perceptiv, motric şi interrelaţional.

 

fluture-gri-alb

Pe planul perceptiv apar deficite cu consecinţe în actul lexic, grafic şi de numeraţie:

  • confuzia între literele simetrice prin inversiunea dreapta-stânga (b-d, p-q);
  • inversiunea sus-jos (u-n, d-p);
  • inversiunea la nivelul literelor, scrierea în oglindă de la dreapta la stânga;
  • inversiunea literelor în corpul cuvântului (cra-arc-rac);
  • inversiunea la nivelul silabelor (la-al);
  • inversiunea la nivelul cifrelor sau a numerelor ( 6-9, 12-21).

Pe plan motor, apar necoordonările şi atitudinile incorecte, dezordinea perceptivă şi motorie frapantă între 6 şi 10 ani cu repercursiuni asupra procesului de învăţare. Deficitele de coordonare sau de disociere a gesturilor, lentoarea în organizarea acţiunilor sunt semne ale unei indisponibilităţi motrice, care de obicei sunt implicate în procesul de învăţare a scrisului: litere deformate, trăsături tremurătoare, depăţirea spaţiului grafic, neglijenţa faţă de suportul material, incorecta ţinere a instrumentelor de scris.

Partea 2 >>

Care este gandul tau?