Ce este un paradox?

Conform dicţionarului Webster, un paradox este:

  1. O afirmaţie contrară credinţei comune;
  2. O afirmaţie ce pare contradictorie, incredibilă sau absurdă, dar care se poate dovedi a fi adevărată;
  3. O afirmaţie care se contrazice în fapt şi este deci falsă.
  4. Ceva incompatibil cu credinţa comună, sau care are calităţi contradictorii.

Se pare că însuşi dicţionarul cade în capcana gândirii paradoxale, căci unul dintre sensuri înclină spre adevărat – cel de la punctul 2; un altul spre fals- cel de la punctul 3, în vreme ce celelalte două rămân în ambiguitate faţă de acest subiect.

Paradox – Arta lui Escher

Un artist renumit se pare că a reușit să intre în această viziune a ceea ce toți presupunem că ar fi un paradox, și anume Escher.  Nu este singurul, însă se remarcă prin faptul că în desenele sale în care fiecare element pare să coincidă în mod logic cu elementul de care este direct legat. Rezultatul final produce o imagine ce nu corespunde deloc perspectivei noastre obişnuite asupra lumii. El creează un paradox vizual ce  ne atrage atenția și ne minunează totodată prin perfecțiune și perspectivă.

Iată câteva din desenele lui Escher care ilustreaza foarte bine ceea ce este un paradox.

 

Paradoxul se regăseste de astfel și în viața de zi cu zi, sunt convinsă că oricine a fost pus cel puțin o dată într-o situație paradoxală, sau cel puțin într-o postură de acest gen. Dacă este săaprofundăm și mai mult ideea, însăși viața este un paradox pe care îl trăim clipă de clipă. Faptul că viața se crează în orice clipă, această continuitate, acest neprevăzut este un paradox.

Spune-mi te rog un moment din viața ta pe care l-ai considerat paradoxal sau poate mă ajuți tu cu o definiție proprie a ceea ce este paradoxalul.

Care este gandul tau?