Mituri şi Legende ~ Pagina 3 din 9

Agni – zeul focului

Agni (sanscr. agni, lat. ignis – foc) Zeul focului şi patronul sacrificiilor religioase prin ardere agnihotră, în mitologia vedică; divinitate centrală în religia arilor arhaici, venerată ca şef şi paznic al clanurilor arice străvechi printre care şi Clanul lui Bharata, adică India. Agni dobândeşte un rol religios absolut în cultul brahmanic. Rigveda (care începe cu invocarea Agnim ide) îl defineşte sintetic: „Pe Agni îl cânt, …

Agreskui – personificarea Soarelui

Zeul irokez ( mitologiile triburilor amerindiene) al vânătorii şi războiului, dar şi personificarea Soarelui, aceste atribute conjugându-se şi în controlul pe care îl exercită asupra junglei şi apelor. Vânătorii, pescarii, navigatorii şi toţi cei nevoiţi să intre în păduri îl invocă pe Agreskui ca pe un ocrotitor şi salvator de la primejdii.

Ahile şi călcâiul

Ahileus (grec. Αγιλλευς); Ahile Semizeu din mitologia greacă, erou homeric din Iliada, participant la războiul troian, fiul zeiţei Thetis şi al lui Peleus; născându-l, zeiţa l-a cufundat în Styx ca să-l facă invulnerabil, dar un călcâi a rămas neudat, „călcâiul lui Ahile” (acest călcâi vulnerabil are similitudini cu călcâiul uriaşului cretan de aramă Talos şi cu supapa din călcâi a statuilor turnate în bronz de …

Albina – prezenţa ei în mitologie

Fiind o insectă utilă, domesticită de timpuriu, albina a pătruns în miturile multor popoare, atât datorită stranietăţii vieţii ei riguros ordonate în colonie, cât şi datorită capacităţii de a fabrica miere şi ceară. Adesea, albina, fără a fi divinizată direct, era pusă în relaţie directă cu marile divinităţi. În Egipt se credea că albinele au apărut din lacrimile zeului suprem Re. Mitologia maya din America …

Amish – sectă creştină protestantă contra tehnicii

Sectă creştină protestantă din Statele Unite ale Americii, admiţând din Biblie numai anumite texte, considerate drept cele mai pure; de origine europeană, adepţii au fost persecutaţi sau izgoniţi de catolici din Alsacia, Olanda, Valea Rinului şi, emigrând în America, s-au stabilit în statul Pennsylvania, în jurul oraşului Philadelphia. Doctrina amisha se întemeiază pe refuzul civilizaţiei tehnice şi al oricărui progres, implicit pe negarea utilităţii bunurilor …

Anabaptişti – practicanţii botezului la vârsta conştientă

anabaptişti (grec. αναβαπτιζω – rebotez) Sectă creştină, care practică botezul la vârsta conştientă, când omul poate împărtăşi deliberat credinţa; întemeiată de A. Carlstadt, în Elveţia, în 1519. Primii predicatori (sau profeţi) au fost N. Storch şi M. Stübner, din Zwickau (Saxonia), influenţaţi de Thomas Müntzer (teolog cu înclinaţie panteistă şi cu orientare socială, dar si anticatolică), atacaţi de Martin Luther (marele reformator german al creştinismului); originea …

Anna Perenna – nimfa nemuritoare

Anna Perenna sau Anna Paranna este o zeiţă arhaică din mitologia romană, fiică a cuplului Belus (întemeietorul mitic al Babilonului) şi Dido. Fugind în Italia după moartea mamei sale şi găzduită de Aeneas, află dintr-un vis intenţiile rele ale soţiei acestuia, Lavinia, şi pleacă noaptea din palat să se înece în râul Numicius, dar devine Nimfă nemuritoare (perenna) (cf. Ovidius, Fasti, III). Anna Perenna era …

Abaris – zburătorul hyperboreu

Zburător hyperboreu din mitologia greacă, trăind fără hrană, prevestind viitorul, făcând miracole, vindecând molimi (ciuma din Sparta) şi cutreierând Hellada în zbor călare pe o săgeată magică de aur, dăruită de zeul Apollon, cu care a şi plecat de la greci la hyperhorei. Amintit de Strabon (după care Abaris se bucura !a greci de acelaşi respect ca şi Anaeharsis – Geografia VII, 3. 8), Platon …

Abdal – ocrotitor al zimbrilor

Zeu cinegetic în mitologia avarilor din Caucaz, dar şi în alte mitologii caucaziene (Ardal la darghini, ţsahuri, laxi; cf. zeiţa kartvelă a vânătorii, Dali), venerat ca ocrotitor al zimbrilor, caprelor sălbatice şi cerbilor sau, prin extindere mitologică, al tuturor fiarelor pădurii, pe care le duce la păscut, mulgând pe cele lactante şi pedepsind pe vânătorii care încalcă aceste limite. În   funcţia  sa  de  apărător …

Abeona – ocrotitoarea călătorilor

Zeiţă din mitologia romană, ocrotitoare a călătorilor care pleacă; uneori biatributivă sau cu 2 ipostaze, ocrotea şi sosirile; alteori cei sosiţi erau protejaţi de perechea ei, Adeona. Abeona, ca zeiţă biatributivă, patrona orice deplasare spaţială a omului, de când îl învăţa să umble, veghindu-i primii paşi de prunc, până când îi proteja mişcările de adult în orice direcţie.

Aboteni – omul primordial

Aboteni 0mul primordial, dar şi zeul genitor al omenirii şi al lumii obiectuale imediate, în mitologia triburilor din grupul adi (zona himalaiană din India de nord-est). După „mitul principal, Aboteni a trăit în localitatea fabuloasă Supung, din Himalaia Orientală, unde a avut 4 soţii, primele 3 născându-i toate categoriile de fiinţe cereşti şi terestre, iar a patra, Jamir Gimbare, un fiu, Abloma, strămoşul meşteşugarilor în …

Abraham – patriarh biblic

Abraham (ebr. Părintele mulţimii); Abram (ebr. Tatăl este sus); slav, Avraam, Patriarh biblic.  Abraham găzduieşte 3 mesageri ai lui „Yahweh sosiţi să anunţe pieirea Sodomei şi Gomorei”. Fiul lui Terah şi unchiul lui Lot, plecând cu aceştia şi cu soţia sa Sarai, din Ur spre Canaan, dar stabilindu-se în Haran, în preajma Sodomei: după o peregrinare prin Egipt, lăsând pe Lot la Sodoma, Abraham ajunge …