Istorie si Cultura ~ Pagina 19 din 19

Cine nu a fost sau cine a fost Shakespeare

Marea îndemânare creatoare a lui Shakespeare rezidă în strădaniile lui izbutite de a însufleţi şi individualiza la cel mai înalt nivel toate personajele lui, bufoni ca şi pirincipi, ostaşi pedeştri ca şi hani scoţieni. Fie că el a fost adevăratul autor al operei lui Shakespeare, fie că nu, Eduard de Vere, cel de-al 17-lea Earl, conte de Oxford a putut fi una din născocirile înalte …

Secretul arhitectului Apolodor din Damasc

În anul 1835, medicul englez John Paget a întreprins o călătorie de studii în Ungaria și Transilvania. Însemnările asupra acestui periplu vor constitui subiectul a două volume ample apărute la Londra în anul 1939 sub titlul „Hungary and Transylvania”. În călătoria sa Paget a fost însoțit de un gravor care i-a ilustrat lucrarea. La rândul său acesta a publicat un album separat de ilustrații intitulat …

Minunile lumii – Un miracol asemuit paradisului

Să facem un salt în timp și spațiu, spre a poposi pe malurile unuia din fluviile care, în legendele celor din vechime, mărgineau mult-ravnitul Eden – Eufratul! Și, din multe puncte de vedere, pe bună dreptate, credința lor era întemeiată… Ei bine, pe malurile Eufratului se înalță, ce-i drept, cu multe secole după încheiata istorie a piramidelor egiptene, unul dintre cele mai mândre și mai …